osmanlı Teması
RSS
Siteye Giriş Favoriler
  • Büyük Tutkular Yeteneğinide Kendisi Yaratır.(Fatih Sultan Mehmed Han)
  • Davamız Kuru Bir Cihangirlik Davası Değildir Davamız Bilakis İslam Davasıdır(Ertuğrul Gazi)
  • Osmanlılar Kainat Tarihinin Gördüğü En Büyük İmparatorluklardan Birini Kurdular.
  • Osmanlı Başarısının İki Sebebi: Devlet Teşkilatında Mükemmellik Ve Askeri Teknikteki Üstünlük İdi.
  • Osmanlı Başarısının Asıl Sebebi: Adalet Düzenindeki Üstünlük Ve İnsaniliktir.
  • Osmanlı Bu Gün: Dünyanın Geri Kalan Devletleri Toplam Gücü Üzerinde Bir Kudrete Sahiptir.
2011-11-03 16:04

Dökümanlar / Müze / Silah Arşivi / Ok

Ok

Ok
Ok

Osmanlı da OkOk, yay vasıtasıyla atılan ucu sivri ya da özellikle ucuna metalden sivri bir başlık takılan çubuktur. Okçuların kullandığı ince ve hafif oklar varken bir kuşatma ve püskürtme silahı olan balistalarda kullanılan kalın ve ağır oklarda vardır. Ayrıca okun şekli, yapıldığı madde, çeşitli bölgelerindeki işaretler vb. daha birçok işaret çeşitli mesaj ve simgeler belirtirdi.

Geri
Benzer Konular
Yazar: Posted by bosnalı |   2012-09-21 09:16    

Ok ve yay yapımı, teknik özellikleri ve Türkler tarafından kullanımı hakkında geniş bilgi için bkz.; Erkan Göksu, Türk Kültüründe Silah, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2008., s.128-198.


Oylar:
Average members rating (out of 10) : 10.00   
Votes: 1 den itibaren 2011-11-07 17:27