osmanlı Teması
RSS
Siteye Giriş Favoriler
  • Büyük Tutkular Yeteneğinide Kendisi Yaratır.(Fatih Sultan Mehmed Han)
  • Davamız Kuru Bir Cihangirlik Davası Değildir Davamız Bilakis İslam Davasıdır(Ertuğrul Gazi)
  • Osmanlılar Kainat Tarihinin Gördüğü En Büyük İmparatorluklardan Birini Kurdular.
  • Osmanlı Başarısının İki Sebebi: Devlet Teşkilatında Mükemmellik Ve Askeri Teknikteki Üstünlük İdi.
  • Osmanlı Başarısının Asıl Sebebi: Adalet Düzenindeki Üstünlük Ve İnsaniliktir.
  • Osmanlı Bu Gün: Dünyanın Geri Kalan Devletleri Toplam Gücü Üzerinde Bir Kudrete Sahiptir.

1830 Senesine Ait Gemi

1830 Senesine Ait Gemi İsimleri Listesi
1830 Senesine Ait Gemi İsimleri ...
Üç Anbarlı ve Kalyon İsimleri

Hısn-ı Muhammediye

Esb-i Mahmûdî

Esed-i Şevketî

Tabur-ı Deryâ

Alay-ı Bahrî

Mahzen-i Cihad

Mesken-i Guzât

Gûh-i Lerzân

Kâf-ı Devân

Burc-ı Şeref

Kalb-Şiken-i A'da

Me'vâ-yı Vegâ

Kasr-ı Riyâh

Cennetü'l-Hârib

Savlet-Endâz

Encümen-i Nusret

Ârâyiş-i Deyâ

Bedreka-i Tevfîk

Dehrev-i Zafer

Şîr-i Şâhî

Delîl-i Nusret

Kişver-i Deryâ

Rüstem-i Peykâr

Fil-i Demân

Haydar-ı Bahrî
Firkateyn İsimleri

Kûhken-i Deryâ

Bîr-i Bahrî

Peleng-i Deryâ

Cisr-i Devân

Esb-i Bahrî

Beyt-i Gâzî

Seyf-i Bârik

Hümâ-yı Mansur

Yâver-i Tevfîk

Bâz-ı Bî-Pervâ

Mizâb-ı Fütûh

Belkıs-ı Bahrî

Mizâb-ı Savaş

Tayyar-ı Mehâbet

Velvele-Pîra

Mir'at-ı Zafer

Encümen-i Nusret

Mûris-i Şecaat

Nimr-i Deryâ

Hirâş-ı A'dâ

Bârû-yı Nusret

Bazuşiken-i Aduvv

Safâ-Bahş-ı Mersât

Nehce-Küşâ

Teshîr-i Sâz-ı A'da
Korvet ve Brik İsimleri

Sayyâd-ı Derya

Necm-i Sâkıb

Küre-i Deryâ

Dürr-i Deryâ

Sadef-i Tevfîk

Nîze-i Deryâ

Veted-i Deryâ

Beyzâ-i Deryâ

Ahter-i Berrân

Tâir-i Kulzüm

Nusret-Peymâ

Behçet-Resâ

Şeref-Nümâ

Herkeş-i Bahrî

Sepîd-i Bahrî

Esfâr-ı Bahrî

Geri
Benzer Konular
Henüz yorum yapılmamıştır.

Oylar:
Average members rating (out of 10) : Henüz Oylanmamış   
Votes: 0