osmanlı Teması
RSS
Siteye Giriş Favoriler
  • Büyük Tutkular Yeteneğinide Kendisi Yaratır.(Fatih Sultan Mehmed Han)
  • Davamız Kuru Bir Cihangirlik Davası Değildir Davamız Bilakis İslam Davasıdır(Ertuğrul Gazi)
  • Osmanlılar Kainat Tarihinin Gördüğü En Büyük İmparatorluklardan Birini Kurdular.
  • Osmanlı Başarısının İki Sebebi: Devlet Teşkilatında Mükemmellik Ve Askeri Teknikteki Üstünlük İdi.
  • Osmanlı Başarısının Asıl Sebebi: Adalet Düzenindeki Üstünlük Ve İnsaniliktir.
  • Osmanlı Bu Gün: Dünyanın Geri Kalan Devletleri Toplam Gücü Üzerinde Bir Kudrete Sahiptir.

Ertuğrul Gazi ve Hayme Ana

Ertuğrul Gazi ve Hayme Ana
Ertuğrul Gazi ve Hayme Ana
2.abdulhamid batılı hanedanlar gibi atalarının mezarlarını buldurup yaptırmaya çok önem verirdi. Ertuğrul gazinin annesi hayme ana için domaniçte bir türbe yaptırdı.

Osmanlı hanedanında hükümdarlık simgelerinde regalia da batılılaşma çabası,yeni mitolojilere yol açmıştır. Bu akım sultanın heykelini yaptırma.batı tarzı muhteşem saraylar inşaa ettirme batı musiki ustalarını saraya çağırma şeklinde kendini göstermiştir.Sultan 2. abdulhamid avrupalı hükümdar ailelerinin tarihi mezar anıtları tarzında atalarının mezarlarını bulup yaptırmaya önem vermiştir.
Sultan 2. abdulhamid 1886 da söğüt ve domaniç bölgelerine bir heyet gönderir. Heyet ertuğrulun annesinin mezarını bulacaktır. Domaniçte çamlıca köyünde ömer ağa adında bir ihtiyar,heyete deri üzerine yazılmış bir belge verir. Belgede hayme ananın mezarınının çarçamba köyünde olduğu yazılıdır.Heyet oradaki mezarları ziyaret eder.Kuran okuyarak mezarları gezerken bir mezardan işaret gelir mezar kendinin belli eder. Mezar kazıldığında bir sanduka bulunur. Hayme ananın kemikleri ve hiç bozulmamış gümüş muhafaza içinde atlas bir yazma çıkar. H.1308 yılının cemaziyülevvel 1890 tarihli bir belgeye göre abdulhamid seri an (acele) orada bir türbe yapımasını emreder.Ertesi bahar türbenin inşaatına başlanır 1982 de türbe törenle açılır. Türbe altı köşeli kubbeli şahane bir yapıdır.Hüdavendigar valisimahmud celaleddin paşa nın yazdığı kitabesinde şehinşah-i ali haseb diye anılan abdülhemid han zamanında gazi-i vega ertuğrulun hayme ana adlı annesinin türbesinin inşa edildiği belirtilmiştir.

Geri
Yazar: Posted by Aragorn-pc |   2012-01-01 12:11    

Bu Bilgilerin adresi Burasıdır Orkun : )

Yazar: Posted by Mete Han |   2011-12-30 21:17    

elektronik ansiklopedilerden alıyoruz

Yazar: Posted by orkun |   2011-12-30 21:14    

bu bilgileri nereden buluyorsunuz bir site fln varmı ?


Oylar:
Average members rating (out of 10) : 5.00   
Votes: 1 den itibaren 2012-01-10 23:42