osmanlı Teması
RSS
Siteye Giriş Favoriler
  • Büyük Tutkular Yeteneğinide Kendisi Yaratır.(Fatih Sultan Mehmed Han)
  • Davamız Kuru Bir Cihangirlik Davası Değildir Davamız Bilakis İslam Davasıdır(Ertuğrul Gazi)
  • Osmanlılar Kainat Tarihinin Gördüğü En Büyük İmparatorluklardan Birini Kurdular.
  • Osmanlı Başarısının İki Sebebi: Devlet Teşkilatında Mükemmellik Ve Askeri Teknikteki Üstünlük İdi.
  • Osmanlı Başarısının Asıl Sebebi: Adalet Düzenindeki Üstünlük Ve İnsaniliktir.
  • Osmanlı Bu Gün: Dünyanın Geri Kalan Devletleri Toplam Gücü Üzerinde Bir Kudrete Sahiptir.

Osmanlı bizi yok olmaktan kurtardı

Osmanlı bizi yok olmaktan kurtardı
Osmanlı bizi yok olmaktan kurtardı
Bulgar tarihçi: Osmanlı bizi yok olmaktan kurtardı
Bulgar tarihçi Dinkov, Osmanlı aleyhinde propaganda yapanların aksine Osmanlıların yüzyıllarca yönetimi altında tuttuğu milletleri nasıl koruduğunu, yazdığı bir kitapta anlatıyor
Bulgaristanlı tarihçi Stoyan Dinkov, batıda son bir kaç yüzyıl içinde Osmanlılara karşı başlatılan kara propagandayı boşa çıkaran önemli itiraflarda bulundu. ''Yeşil Bulgaristan'' partisi lideri yazar Stoyan Dinkov, Osmanlı aleyhinde propaganda yapanların aksine Osmanlıların yüzyıllarca yönetimi altında tuttuğu milletleri nasıl koruduğunu yazdığı bir kitapta anlatıyor. Dinkov, Bulgarların da Osmanlı yönetimi altında kendi öz kimliklerini yüzyıllar boyunca sağlam bir şekilde koruduklarını söylüyor.

Dinkov yazdığı ''Osmanlı – Roma imparatorluğu, Bulgarlar ve Türkler'' adlı kitabında şöyle diyor: "Şunu bilmemiz gerek, Bulgaristan büyük bir devletin parçasıydı. Dahası günümüzde var olan 52 devlet Osmanlı İmparatorluğunun idaresi altındaydı. Tüm bu devletler günümüzde bağımsız çağdaş birer devlettir. Bu devletler 400 ilâ 600 yıl arasında Osmanlının birer parçasıydılar ve aynı zamanda kendi inancını, yaşayış tarzını ve geleneklerini koruyabildiler. Osmanlı İmparatorluğu idaresi altında asimile edilen hiç bir millet yoktur. Osmanlı idaresi altına girip de Osmanlı devletinden dolayı etnik kökenini kaybeden millet yoktur.

Bulgaristan'ın Osmanlı idaresi altına girmesi milletimizi korumuştur, çünkü bu sırada memleketimiz çok ağır bir haldeydi. 14. asırda çok küçük topraklara sahip, güçsüz ve üçe bölünmüş bir haldeydi. Vidin Bulgaristan'ı dediğimiz parçaya Macaristan göz dikmişti. Sırbistan ve Romanya'nın da Bulgaristan'da gözleri vardı. Eğer Osmanlılar gelmeseydi tüm zayıfların başına gelen Bulgaristan'ın da başına gelecekti"

Geri
Henüz yorum yapılmamıştır.

Oylar:
Average members rating (out of 10) : Henüz Oylanmamış   
Votes: 0