osmanlı Teması
RSS
Siteye Giriş Favoriler
  • Büyük Tutkular Yeteneğinide Kendisi Yaratır.(Fatih Sultan Mehmed Han)
  • Davamız Kuru Bir Cihangirlik Davası Değildir Davamız Bilakis İslam Davasıdır(Ertuğrul Gazi)
  • Osmanlılar Kainat Tarihinin Gördüğü En Büyük İmparatorluklardan Birini Kurdular.
  • Osmanlı Başarısının İki Sebebi: Devlet Teşkilatında Mükemmellik Ve Askeri Teknikteki Üstünlük İdi.
  • Osmanlı Başarısının Asıl Sebebi: Adalet Düzenindeki Üstünlük Ve İnsaniliktir.
  • Osmanlı Bu Gün: Dünyanın Geri Kalan Devletleri Toplam Gücü Üzerinde Bir Kudrete Sahiptir.

2. Mahmutun Bilinmeyenleri

2. Mahmutun Bilinmeyenleri
2. Mahmutun Bilinmeyenleri
Osmanlı Padişahı 2.Mahmut’un 19 yıl boyunca yanında hizmet eden sarayda hazine odası ağalığı ve çuhadarlık görevlerinde bulunan “Enderunlu Hafız İlyas Ağa”nın hatıratı günümüz Türkçesi’yle basıldı. Dr.Ali Balcı tarafından hazırlanan “Enderunlu Hafız İlyas Ağa’nın Hatıraları ‘Saray Günlüğüm” adlı eser 1812-1831 yılları arasındaki Osmanlı saray hayatı ile 2.Mahmut döneminin bilinmeyen yönlerine ışık tutuyor. 2.Mahmut’un özellikle kar topu oyunundan büyük bir zevk aldığı Hafız İlyas Ağa’nın kaleminde aktarılırken, Osmanlı padişahının gece yarısı kara yatırılıp adeta kar topu yağmuruna tutulan saray ahalisine ihsanlarda bulunduğu belirtiliyor. Hafız İlyas Ağa’nın anılarında yer alan önemli olaylardan biri de; 2.Mahmut döneminin en kanlı hadiselerinden Yeniçeri ayaklanmasının bastırılması. Binlerce kişinin ölümüne yol açan olaylarda İstanbul’un adeta kan gölüne döndüğü, şehrin Yeniçeriler tarafından günlerce yağmalandığı anlatılıyor. Teslim olmak isteyen 30 bin yeniçeri askeri ise padişah 2.Mahmut’un emriyle kılıçtan geçirilmiş. ‘30 bin yeniçeri katledildi’ “2.Mahmut döneminde Yeniçeriler’in savaşlarda başarılı olmaları için eğitimden geçmesi ve kayıt altına alınmak istenmesine isyan etmeleri Hafız İlyas’ın anılarında şöyle anlatılıyor; “Düşmana karşılık vermek için Yeniçerilerin talime teşvik edilmesi ihtiyaç vardı. Kimi gönüllü, kimi zorunlu olarak talim yapmayı kabul ettiler. Aradan 11 gün geçmişti ki 15 Haziran Perşembe gecesinde verdikleri sözden döndüler. Öteden beri şerli insanların toplanma yeri olan Et Meydanı’na koştular. Saat beş-altı sularına varır varmaz bir vaveyla koptu. İstanbul halkını korkutmak için, etrafa dehşet saçıyorlardı. Ayak bastıkları mamureler viraneye dönmekteydi. İlahi takdirin kudreti ile 30 binden fazla eşkiyanın bir gecede yere geçirileceği anlaşılınca feryat ve figanlar ederek af dilediler. Ancak bu pişmanlık kabul edilmedi. Hepsi padişahın gazabıyla kılıçlara yem edildi.“

Kaynak: http://www.ekonomi-haber.com/yasam-bilinmeyen-kisiligi-58353.html
© Ekonomi-Haber.Com

Geri
Henüz yorum yapılmamıştır.

Oylar:
Average members rating (out of 10) : Henüz Oylanmamış   
Votes: 0