osmanlı Teması
RSS
Siteye Giriş Favoriler
  • Büyük Tutkular Yeteneğinide Kendisi Yaratır.(Fatih Sultan Mehmed Han)
  • Davamız Kuru Bir Cihangirlik Davası Değildir Davamız Bilakis İslam Davasıdır(Ertuğrul Gazi)
  • Osmanlılar Kainat Tarihinin Gördüğü En Büyük İmparatorluklardan Birini Kurdular.
  • Osmanlı Başarısının İki Sebebi: Devlet Teşkilatında Mükemmellik Ve Askeri Teknikteki Üstünlük İdi.
  • Osmanlı Başarısının Asıl Sebebi: Adalet Düzenindeki Üstünlük Ve İnsaniliktir.
  • Osmanlı Bu Gün: Dünyanın Geri Kalan Devletleri Toplam Gücü Üzerinde Bir Kudrete Sahiptir.

Sultan Mahmud Türbesi Haziresinde Kitabe

Sultan Mahmud Türbesi
Sultan Mahmud Türbesi

Sultan Mahmud Türbesi Haziresinde KitabeDivanyolun’da bir protokol mezarlığı, II.Mahmud Türbesi! Türbe hazîresinde nereyedeyse İmparatorluk Türkiyesinin 19. asrı yatmakta. Hanedan mensupları, ünlü devlet adamları, şairler, mütefekkirler, önemli bürokratlar ve sultanlar (Sultan II.Mahmud, Sultan Aziz, Sultan Hamid)… Barok stilinin sona ermesiyle mekanda empire uslubunun ince örnekleri uygulanmış, mezar mermerleri, kitabeleri, lahitleri dahi yapılırken bu üsluba sâdık kalınmış.

Yanda bu hazirede medfûn Lofçalı İbrahim Derviş Paşa’nın mezar kitabesi görlüyor, Kitabede;

Hüve’l Hallaku’l Bâki
Müşiran-ı izâm
Ve mücâhidîn-i kirâm-ı
Saltanat-ı seniyyeden
Umum Rumeli
Fevka’lade kumandanı
Lofçalı İbrahim
Derviş Paşa’nın
Ruhuna lillahi’l Fatiha

Tarih-i irtihali fi 10 Muharremü’l Haram
sene 1314

Geri
Henüz yorum yapılmamıştır.

Oylar:
Average members rating (out of 10) : Henüz Oylanmamış   
Votes: 0