osmanlı Teması
RSS
Siteye Giriş Favoriler
  • Büyük Tutkular Yeteneğinide Kendisi Yaratır.(Fatih Sultan Mehmed Han)
  • Davamız Kuru Bir Cihangirlik Davası Değildir Davamız Bilakis İslam Davasıdır(Ertuğrul Gazi)
  • Osmanlılar Kainat Tarihinin Gördüğü En Büyük İmparatorluklardan Birini Kurdular.
  • Osmanlı Başarısının İki Sebebi: Devlet Teşkilatında Mükemmellik Ve Askeri Teknikteki Üstünlük İdi.
  • Osmanlı Başarısının Asıl Sebebi: Adalet Düzenindeki Üstünlük Ve İnsaniliktir.
  • Osmanlı Bu Gün: Dünyanın Geri Kalan Devletleri Toplam Gücü Üzerinde Bir Kudrete Sahiptir.

Kılıç Uluç Ali Paşa

Kılıç Uluç Ali Paşa
Kılıç Uluç Ali Paşa
Büyük Türk denizcisi, kapdân-ı derya. Anadolu ahâlisinden olup, 1500 yıllarında doğduğu tahmin edilmektedir. 21 Haziran 1587 (H. 995)’de doksan yaşına yaklaşmış iken İstanbul’da vefât etti.

Genç yaşta Turgut ve Barbaros Hayreddîn paşaların yanında levendlik yapan Uluç Ali, 1520-1566 seneleri arasında yapılan deniz muhârebelerine katıldı. Gösterdiği yararlılıklar üzerine 1550’de Sisam adası malikâne olarak kendisine verildi. 1565’de İskenderiye beylerbeyi olarak Mısır donanmasıyla Malta seferine katıldı. Turgut Reis’in şehîd olması üzerine Trablusgarb beylerbeyi oldu. 1568’de Barbaroszâde ....
Devamını görmek için lütfen giriş yapınız veya Üye Olunuz.

Geri
Henüz yorum yapılmamıştır.

Oylar:
Average members rating (out of 10) : Henüz Oylanmamış   
Votes: 0