osmanlı Teması
RSS
Siteye Giriş Favoriler
  • Büyük Tutkular Yeteneğinide Kendisi Yaratır.(Fatih Sultan Mehmed Han)
  • Davamız Kuru Bir Cihangirlik Davası Değildir Davamız Bilakis İslam Davasıdır(Ertuğrul Gazi)
  • Osmanlılar Kainat Tarihinin Gördüğü En Büyük İmparatorluklardan Birini Kurdular.
  • Osmanlı Başarısının İki Sebebi: Devlet Teşkilatında Mükemmellik Ve Askeri Teknikteki Üstünlük İdi.
  • Osmanlı Başarısının Asıl Sebebi: Adalet Düzenindeki Üstünlük Ve İnsaniliktir.
  • Osmanlı Bu Gün: Dünyanın Geri Kalan Devletleri Toplam Gücü Üzerinde Bir Kudrete Sahiptir.

Fatih in Bilinmeyen Not Defteri

Fatih in Bilinmeyen Not Defteri
Fatih in Bilinmeyen Not Defteri
Fetih 1453 filmi kadar Fatih Sultan Mehmet’in beyazperdeye yansıyan kişiliği de çok tartışıldı. Oysa Fatih’in gerçek kişiliğine dair en eski izler onun çocukluk defterindeki yazı ve çizimlerinde gizli.

Aktüel dergisi, son sayısında yine çok konuşulacak bir habere imza attı ve Fatih Sultan Mehmet’in çocukluk defterine ulaştı.

İşte o haber.

Topkapı Sarayı arşivinde bulunan çok eski ve bir çocuk tarafından kullanıldığı anlaşılan bir deftere uzun yıllar kimse ilgi göstermez.

Sonunda 1940’lara doğru geleneksel Türk sanatları ve kültürüne büyük katkılarda bulunan Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver’in dikkatini çeker. Ünver kaynağı konusunda bir türlü emin olamadığı bu defteri uzun aralıklarla gözden geçirir.

Kesin kanıtlar bulamasa da 20 yıllık bir süre içerisinde defalarca incelediği bu çok eski çocuk defterinin Fatih Sultan Mehmet’in çocukluk yıllarına ait olduğu konusunda kanaat sahibi olur.

KARA KALEM ÇİZİMLER

180 sayfalık üzerinde karakalem yazı ve çizimler bulunan defterin Fatih’in babası Sultan II. Murat Han dönemine ait olduğu kesindir.

Yapıldığı kağıtlar da o dönem İtalya’dan getirilen kağıtlardandır. Üstelik Hazine-i Humayun’a konacak kadar ve Sultan II. Abdülhamit’in emriyle saray mücellithanesinde ciltlenip bakımı yapılacak kadar önem verilmiştir.

TOPKAPI SARAY ARŞİVİNDE

Süheyl Ünver, 20 yıl emin olamadıktan sonra nihayet 1961 yılında bu defteri “Fatih’in Çocukluk Defteri” adlı bir çalışmasıyla ilan eder. Topkapı Sarayı arşivinde bulunan defter Fatih Sultan Mehmet’e dair bilinen en eski belgeleri de içermektedir.

Böylelikle çağ açıp çağ kapatan sultanın küçüklüğüne dair en somut bilgi ve işaretler bu defter vasıtasıyla ortaya çıkmış olur.

Geri
Yazar: Posted by osman43 |   2012-04-03 18:31    

önceden görmüştümmbu defteri


Oylar:
Average members rating (out of 10) : 7.00   
Votes: 1 den itibaren 2012-04-03 18:32