osmanlı Teması
RSS
Siteye Giriş Favoriler
  • Büyük Tutkular Yeteneğinide Kendisi Yaratır.(Fatih Sultan Mehmed Han)
  • Davamız Kuru Bir Cihangirlik Davası Değildir Davamız Bilakis İslam Davasıdır(Ertuğrul Gazi)
  • Osmanlılar Kainat Tarihinin Gördüğü En Büyük İmparatorluklardan Birini Kurdular.
  • Osmanlı Başarısının İki Sebebi: Devlet Teşkilatında Mükemmellik Ve Askeri Teknikteki Üstünlük İdi.
  • Osmanlı Başarısının Asıl Sebebi: Adalet Düzenindeki Üstünlük Ve İnsaniliktir.
  • Osmanlı Bu Gün: Dünyanın Geri Kalan Devletleri Toplam Gücü Üzerinde Bir Kudrete Sahiptir.

Osmanlı dan Cumhuriyete Sayıştay Yayınlandı

Osmanlı dan Cumhuriyete Sayıştay Yayınlandı
Osmanlı dan Cumhuriyete Sayıştay...
Prof. Dr. Ahmed Akgündüz, OSAV tarafından yayınlanan eserini şöyle tanıttı: “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Sayıştay (Divan-ı Muhâsebât)” adlı eseri telif etmeye bizi sevk eden sebep, birçok konuda olduğu gibi, Sayıştay konusunda da yanlış bilgilere sahip oluşumuz ve bu zamana kadar, konunun arşiv belgeleri ışığında ilmî bir şekilde ele alınmayışıdır. B u sebeple 1995 yılında teksir tarzında yayınlanan eseri, Sayıştay Başkanı Recai Akyel’in arzularıyla yeniden ele aldık ve şu yenilikleri yaptık:
Birincisi; özellikle Sayıştay’ın Osmanlı Devleti zamanındaki protokolde ihraz ettiği yere dair Osmanlı Teşrifat Kanunnamesindeki hükümler ele alındı. İkincisi; Divan-ı Muhâsebât ile alâkalı yeni belgeler eklendi. Üçüncüsü ve en önemlisi ise, yeni nesiller konuyla ilgili belgeleri değerlendirebilmesi için, temel belgelerin ana unsurları tamamen hukukî üslûp korunarak sadeleştirme yoluna gidildi. Dördüncüsü; Danıştay ile alâkalı isim listeleri ve benzeri konularda güncellem yoluna gidildi. Bütün bu sebeplerle kitabın adı da değişti ve yeni bir eser ortaya çıktı. Ekler’de ise, Divân-ı Muhâsebât ve Sayıştay Başkanları, Başkan Vekilleri, Üyeler, Daire Başkanları, Osmanlı dönemindeki Müddeiumumiler ve Cumhuriyet dönemindeki Savcıların listelerini tablolar halinde takdim ettik.”

Geri
Henüz yorum yapılmamıştır.

Oylar:
Average members rating (out of 10) : Henüz Oylanmamış   
Votes: 0