osmanlı Teması
RSS
Siteye Giriş Favoriler
  • Büyük Tutkular Yeteneğinide Kendisi Yaratır.(Fatih Sultan Mehmed Han)
  • Davamız Kuru Bir Cihangirlik Davası Değildir Davamız Bilakis İslam Davasıdır(Ertuğrul Gazi)
  • Osmanlılar Kainat Tarihinin Gördüğü En Büyük İmparatorluklardan Birini Kurdular.
  • Osmanlı Başarısının İki Sebebi: Devlet Teşkilatında Mükemmellik Ve Askeri Teknikteki Üstünlük İdi.
  • Osmanlı Başarısının Asıl Sebebi: Adalet Düzenindeki Üstünlük Ve İnsaniliktir.
  • Osmanlı Bu Gün: Dünyanın Geri Kalan Devletleri Toplam Gücü Üzerinde Bir Kudrete Sahiptir.

Osmanlı Devleti Tarihi (Ciltli) Kitabı

Osmanlı Devleti Tarihi (Ciltli) Kitabı
Osmanlı Devleti Tarihi (Ciltli) ...
Abdurrahman Şeref Efendi, Osmanlı Devletinin son dönemleri ile Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında idarî ve eğitimle ilgili önemli görevler üstlenmiş bir Osmanlı aydınıdır. Kendisi aynı zamanda son vak'anüvis, yani devletin görevlendirdiği son "tarih yazıcısı"dır. Mekâtib-i Âliye'de (Yüksek Okullarda) okutulmak üzere hazırladığı Târîh-i Devlet-i Osmaniyye (Osmanlı Devleti Tarihi) adlı bu eserini, çok geniş bir kaynak taraması yaparak ortaya koymuştur. Osmanlı tarihini İslâm tarihi içinde bir bütünün parçası olarak gören yazar bu eseri, "millî tarih" bakış açısıyla kaleme almıştır. Son dönem tarih ders kitaplarındaki "savaş tarihi" olarak görünen manzaranın aksine, eserde Osmanlı tarihi "sosyal tarih" anlayışından hareketle planlanmış, olaylar ile tarihî şahsiyetler İbni Haldun'un tarih anlayışı esas alınarak "sosyal çevresiyle birlikte" anlatılmıştır. Bu anlamda Osmanlı devlet teşkilâtı, ilmî ve edebî kişi ve çevreler, güzel sanatlar, ekonomik durum vb. "sosyal çevre" eserde ayrı bölümler halinde işlenmiştir. Bu yönleriyle eser, günümüz orta ve yüksek öğretim müfredatında başvuru kaynakları arasında yer almayı hak edecek özellikte ve niteliktedir.(Tanıtım Bülteninden)

Yazar: Abdurrahman Şeref Efendi,Musa Duman
Yayınevi: Gökkubbe Yayınları

ISBN: -312286
Boyut: 14.0x20.0
Sayfa Sayısı: 502
Basım Yılı: 0
Cilt Durumu: Ciltli
Kağıt Türü: 1. Hamur
Dil: Türkçe

Geri
Henüz yorum yapılmamıştır.

Oylar:
Average members rating (out of 10) : Henüz Oylanmamış   
Votes: 0