osmanlı Teması
RSS
Siteye Giriş Favoriler
  • Büyük Tutkular Yeteneğinide Kendisi Yaratır.(Fatih Sultan Mehmed Han)
  • Davamız Kuru Bir Cihangirlik Davası Değildir Davamız Bilakis İslam Davasıdır(Ertuğrul Gazi)
  • Osmanlılar Kainat Tarihinin Gördüğü En Büyük İmparatorluklardan Birini Kurdular.
  • Osmanlı Başarısının İki Sebebi: Devlet Teşkilatında Mükemmellik Ve Askeri Teknikteki Üstünlük İdi.
  • Osmanlı Başarısının Asıl Sebebi: Adalet Düzenindeki Üstünlük Ve İnsaniliktir.
  • Osmanlı Bu Gün: Dünyanın Geri Kalan Devletleri Toplam Gücü Üzerinde Bir Kudrete Sahiptir.

Gemilerin Karadan Yürütülmesi

Gemilerin Karadan Haliçe İndirilmesi
Gemilerin Karadan Haliçe İndiril...
18 Nisan’da yapılan taarruzun başarısızlığı, hemen akabinde donanmanın Haliç’i kapayan zincire yüklenmesi ve bunu takip eden 20 Nisan’daki deniz savaşının muvaffakiyetle sonuçlanmaması, II. Mehmed’i yeni yollar aramaya mecbur etmiştir. 20 Nisan deniz savaşından sonra yapılan toplantıda muhasaraya devam kararı alınmıştı. Padişah, açık görüşlü vezirlerini toplayarak şöyle söyledi. Bu taraftaki giriş yerleri derin hendekle kesilmiş olduğundan ve koruma yolunda alınan tedbirlerde pek sağlam bulunduğundan, hendeği tehlikesizce geçmek ne mümkündür, ne de bu yoldaki tasarıları şu sağlam ve yüksek surlardan aşırmak imkan dahilindedir. Duvarları üç kattır. Sadece bu taraftan çalışmak zamanı ....
Devamını görmek için lütfen giriş yapınız veya Üye Olunuz.

Geri
Henüz yorum yapılmamıştır.

Oylar:
Average members rating (out of 10) : Henüz Oylanmamış   
Votes: 0