osmanlı Teması
RSS
Siteye Giriş Favoriler
  • Büyük Tutkular Yeteneğinide Kendisi Yaratır.(Fatih Sultan Mehmed Han)
  • Davamız Kuru Bir Cihangirlik Davası Değildir Davamız Bilakis İslam Davasıdır(Ertuğrul Gazi)
  • Osmanlılar Kainat Tarihinin Gördüğü En Büyük İmparatorluklardan Birini Kurdular.
  • Osmanlı Başarısının İki Sebebi: Devlet Teşkilatında Mükemmellik Ve Askeri Teknikteki Üstünlük İdi.
  • Osmanlı Başarısının Asıl Sebebi: Adalet Düzenindeki Üstünlük Ve İnsaniliktir.
  • Osmanlı Bu Gün: Dünyanın Geri Kalan Devletleri Toplam Gücü Üzerinde Bir Kudrete Sahiptir.

Devleti önceleyen ceza hukuku

Devleti önceleyen ceza hukuku
Devleti önceleyen ceza hukuku
Türk modernleşme tarihinin hemen bütün boyutlarının halen ortaya çıkarılmadığını gösteren bir kitap Ruth Miller’in Fıkıhtan Faşizme adlı kitabı. 19. yüzyılda Tanzimat sonrasında peşisıra gerçekleştirilen hukuk reformlarının ceza hukuku anlayışında nasıl bir dönüşümü başlattığını soruşturan Miller, “ceza”nın bireysel, toplumsal ve ahlaki boyutlarından arındırılarak “devlete” ait bir kavrama dönüştürüldüğünü ortaya çıkarıyor. Nihayetinde Mussolini İtalya’sının ceza kanununun kabulüyle sonuçlanan bürokratik otoriterleşmenin fikri arka planını ortaya çıkaran Miller, 19. yy. Osmanlı Devleti’ndeki hukuki reformların teknik bir değişim ve taklidin ötesinde bir gelişme ve dönüşümün ürünü olduğunu ortaya koyuyor. ....
Devamını görmek için lütfen giriş yapınız veya Üye Olunuz.

Geri
Henüz yorum yapılmamıştır.

Oylar:
Average members rating (out of 10) : Henüz Oylanmamış   
Votes: 0