osmanlı Teması
RSS
Siteye Giriş Favoriler
  • Büyük Tutkular Yeteneğinide Kendisi Yaratır.(Fatih Sultan Mehmed Han)
  • Davamız Kuru Bir Cihangirlik Davası Değildir Davamız Bilakis İslam Davasıdır(Ertuğrul Gazi)
  • Osmanlılar Kainat Tarihinin Gördüğü En Büyük İmparatorluklardan Birini Kurdular.
  • Osmanlı Başarısının İki Sebebi: Devlet Teşkilatında Mükemmellik Ve Askeri Teknikteki Üstünlük İdi.
  • Osmanlı Başarısının Asıl Sebebi: Adalet Düzenindeki Üstünlük Ve İnsaniliktir.
  • Osmanlı Bu Gün: Dünyanın Geri Kalan Devletleri Toplam Gücü Üzerinde Bir Kudrete Sahiptir.

Kabakçı Mustafa

Kabakçı Mustafa, III. Selim'i tahttan indiren âsîlerin ele başısı.
Kabakçı Mustafa, III. Selim'i ta...
Aslen Kastamonuludur. Osmanlı tarihinde 25 Mayıs 1807 günü kendi adıyla anılan ve kendisinin başlatıp başarıya ulaştırdığı Kabakçı Mustafa İsyanı'yla meşhur olmuştur. İsyândan önceki hayâtı hakkında fazla bir bilgi yoktur. Mayıs 1807’de Osmanlı padişahı III. Selim'e karşı yabancıların da desteği ile harekete geçen âsîlerin lideri olup, çıkardığı isyan başarıya ulaşınca yeniçeriler arasında büyük bir ün kazanmıştır.

III. Selim'in yerine IV. Mustafa tahta geçince yeni padişah IV. Mustafa'nın en yakın adamlarından biri olmuştur. IV. Mustafa kendisine Boğaz muhâfızlığı görevini vermiştir. Kabakçı Mustafa, III. Selim'in tahttan indirilmesindeki rolü ve ondan sonraki tutarsız hareketleri yüzünden Temmuz 1808’de IV. Mustafa'nın yerine tekrar III. Selim'i tahta çıkarmak için ordusuyla Rusçuk'tan İstanbul üzerine yürüyen Alemdar Mustafa Paşa’nın adamları tarafından Boğaz’daki evinde öldürülmüştür.

Geri
Henüz yorum yapılmamıştır.

Oylar:
Average members rating (out of 10) : Henüz Oylanmamış   
Votes: 0