osmanlı Teması
RSS
Siteye Giriş Favoriler
  • Büyük Tutkular Yeteneğinide Kendisi Yaratır.(Fatih Sultan Mehmed Han)
  • Davamız Kuru Bir Cihangirlik Davası Değildir Davamız Bilakis İslam Davasıdır(Ertuğrul Gazi)
  • Osmanlılar Kainat Tarihinin Gördüğü En Büyük İmparatorluklardan Birini Kurdular.
  • Osmanlı Başarısının İki Sebebi: Devlet Teşkilatında Mükemmellik Ve Askeri Teknikteki Üstünlük İdi.
  • Osmanlı Başarısının Asıl Sebebi: Adalet Düzenindeki Üstünlük Ve İnsaniliktir.
  • Osmanlı Bu Gün: Dünyanın Geri Kalan Devletleri Toplam Gücü Üzerinde Bir Kudrete Sahiptir.

Aşkı ile hayalleri arasında kalan bir Osmanlı subayı

İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin askeri kanadının en önemli isimlerinden Enver Paşa’nın biricik eşi Naciye Sultan’a olan aşkı, o yıllarda dillere destandı. Ama bu aşk, hasret içinde yaşandı, hasret içinde bitti.
İttihat ve Terakki Cemiyeti’...
Enver Paşa, yaşadığı macera dolu hayatıyla yakın tarihimizin kuşkusuz en merak edilen simalarından. Hırslı bir Osmanlı subayı olan Enver Paşa’nın aksiyon dolu yaşamı genç yaşta Selanik’te ‘hürriyet kahramanı’ ilan edilmesiyle başlamış, Orta Asya çöllerinde acı bir şekilde son bulmuştur. Kısa denilebilecek yaşamında Enver Paşa’nın sadece tahayyülleri değil Sultan Abdülmecid’in oğlu Şehzade Süleyman Efendi’nin kızı Naciye Sultan ile olan evliliği de pek çok araştırmaya konu olmuştur. Enver Paşa güzel bir simaya sahip, endamı yerinde, gayet mahcup, zeki bir Osmanlı subayıydı. Kendisi hakkında içki içmediği, çapkınlık yapmadığı, beş vakit namazını hiç terk etmediği söylenir. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin askeri kanadının en önemli isimlerinden olan Enver Paşa, Rumeli’deki faaliyetleriyle II. Meşrutiyet’in ilan edilmesinde mühim rol oynamıştı. İttihat ve Terakki Cemiyeti’ni fikirleriyle etkileyen Ziya Gökalp o dönemlerde Osmanlı Hanedanı’nın dejenere olmaması adına Osmanlı prenseslerinin Türk subaylarıyla evlendirilmesini savunuyordu. Bu düşünce cemiyet tarafından da kabul görmüş, ilk iş olarak Enver Paşa ve Hafız İsmail Hakkı Bey’in birer sultanla evlendirilmesi kararlaştırılmıştı. Enver Paşa, kendisine karşı bir hayranlık da besleyen Şehzade Süleyman Efendi’nin kızı Naciye Sultan ile nikahlanacaktı. Ancak Naciye Sultan yaklaşık üç senedir Sultan Abdülhamid’in oğlu Abdürrahim Efendi ile nişanlıydı. Naciye Sultan’ın Enver Paşa ile evlenmesini daha münasip bulan Sultan Reşad, Abdürrahim Efendi’yi saraya çağırarak konuşmuş, nişanlısından ayrılması yönünde kendisine telkinde bulunmuştu. Bunun üzerine şehzade, Naciye Sultan ile olan nişanını bozarak Kavalalı Abbas Halim Paşa’nın kızı Nebile Emine Hanımefendi ile evlenmişti. Artık önlerinde hiçbir engel kalmayan Sultan ve Paşa, 1914 yılının mart ayında evlendi ve Kuruçeşme’de bir saraya yerleşti. Birbirlerine karşı olan derin muhabbet, karşılıklı büyük sevgi bir süre sonra yerini bitmek tükenmek bilmeyen bir hasrete bıraktı. Birinci Dünya Harbi sonunda ....
Devamını görmek için lütfen giriş yapınız veya Üye Olunuz.

Geri
Henüz yorum yapılmamıştır.

Oylar:
Average members rating (out of 10) : Henüz Oylanmamış   
Votes: 0