osmanlı Teması
RSS
Siteye Giriş Favoriler
  • Büyük Tutkular Yeteneğinide Kendisi Yaratır.(Fatih Sultan Mehmed Han)
  • Davamız Kuru Bir Cihangirlik Davası Değildir Davamız Bilakis İslam Davasıdır(Ertuğrul Gazi)
  • Osmanlılar Kainat Tarihinin Gördüğü En Büyük İmparatorluklardan Birini Kurdular.
  • Osmanlı Başarısının İki Sebebi: Devlet Teşkilatında Mükemmellik Ve Askeri Teknikteki Üstünlük İdi.
  • Osmanlı Başarısının Asıl Sebebi: Adalet Düzenindeki Üstünlük Ve İnsaniliktir.
  • Osmanlı Bu Gün: Dünyanın Geri Kalan Devletleri Toplam Gücü Üzerinde Bir Kudrete Sahiptir.

Barbaross un Dediği Gibi

Barbaross un Dediği Gibi
Barbaross un Dediği Gibi

Olacak olsa gerek çar ü naçar,
Gerek kalbin gen tut, gerek dar. 1Ne denlü çoğ olursa ördek ü kaz,
Yeter imiş ana bir şahin-i baz. 2

Sürahi kırılırsa kadeh ortada kalmaz;
Ey saki, baş gitse ayak payidar olmaz.Bir kişinin ki yardımcısı Allah ola,
Var kıyas eyle ol ne şah ola.Kaçanı koğucu olma, ihtimal ki zarar edersin.Temiz suya kurbağanın vakvakasından ne zarar!Hemen sen yolunda ola gör, erenler meydanı boş komaz.Na-murad olma dila düştün ise bahr-i gama,
Hele emvac-ı felaket geçer inşaallah. 3Ey birader, pekçe sakla rızkını etme telef,
Düşmana kalırsa kalsın, dosta muhtaç olma tek.Kişi nam ile işler bir işi,
Namsız bir pula değmezmiş kişi.Sakın sanma ki hayın berhudar olur,
Akıbet ya boynu vurulur ya berdar olur. 4[Cezayirliler] aralarında yemin edecek olsalar, "Türk başı için" diye ederler, Türk'e bu derece hürmet gösterirlerdi.Kanadı bitse bir marın, sanır hayra delalettir,
Veli bilmez anı, ol kim zevaline işarettir. 5Yar odur ki bun deminde yar ola,
Şadlıkta her kim olur yar ola. 6Ne kadar çok olsa koyunun sürüsü,
Yeter imiş ana kasabın birisi.Oğlum Aydın Kaptan! İç aleminde bazı şeyler görülür. Şaşırma. Aksine iş işleme. Teslim ol. Kişi hangi menzile ermek dilerse, teslimlik ile erer.Eğer dilden gelen elden geleydi,
Gedalar kalmayıp sultan olaydı. 7Er odur ki dünyada koya bir eser,
Esersiz kişinin yerinde yerler eser.1-Çâr ü nâçâr: İster istemez. Gen: Geniş. (Ne yaparsan yap, ister üzül, ister üzülme, olacak olan olur.)

2-Şahin-i bâz: Doğan kuşu
3-Ey gönül gam deryasına düştünse de ümitsiz olma; felaket dalgaları inşaallah geçecektir.
4-Berhüdar olur: nasibi artar, ikbale erişir; berdar olur: asılır.
5-Mar: Karınca.
6-Bun deminde: Darlık anında; şadlık sevinç.
7-Geda: dilenci, fakir

Geri
Henüz yorum yapılmamıştır.

Oylar:
Average members rating (out of 10) : Henüz Oylanmamış   
Votes: 0