osmanlı Teması
RSS
Siteye Giriş Favoriler
  • Büyük Tutkular Yeteneğinide Kendisi Yaratır.(Fatih Sultan Mehmed Han)
  • Davamız Kuru Bir Cihangirlik Davası Değildir Davamız Bilakis İslam Davasıdır(Ertuğrul Gazi)
  • Osmanlılar Kainat Tarihinin Gördüğü En Büyük İmparatorluklardan Birini Kurdular.
  • Osmanlı Başarısının İki Sebebi: Devlet Teşkilatında Mükemmellik Ve Askeri Teknikteki Üstünlük İdi.
  • Osmanlı Başarısının Asıl Sebebi: Adalet Düzenindeki Üstünlük Ve İnsaniliktir.
  • Osmanlı Bu Gün: Dünyanın Geri Kalan Devletleri Toplam Gücü Üzerinde Bir Kudrete Sahiptir.

Osmanlı İmparatorluğu Askeri Teşkilatı (Klasik dönem)

Donanmada görev yapan askerler hazineden maaş almazlardı. Geçimlerini ganimet ve kendilerine tahsis edilen toprak geliri ile sağlarlardı.
Donanmada görev yapan askerler h...
Osmanlı beyliği kuruluş yıllarında ordu gaza anlayışını benimsemiş oğuzlar ve gönüllülerden oluşuyordu. Orhan bey zamanında Yaya ve Müsellem adında düzenli ordular oluşturuldu. 1361 yılında Karesi beyliği topraklarının Osmanlı topraklarına katılmasıyla Osmanlı devleti donanma gücüne sahip oldu. I. Murad zamanında gayrimüslim çocukların alınıp yetiştirilmesiyle oluşturulan Yeni Çeri adı ile bir ordu kuruldu. Osmanlı ordusunun tarihi 2 ana bölüme ayrılır bunlardan klasik dönem 1299 dan 19. Yüzyılda yapılan askeri reformlara kadar olan dönemdir. Klasik dönem Osmanlı ordusu iki ana başlıkta incelenebilir bunlar; Kara ordusu ve Donanma’dır.

Kara Ordusu

Kara ordusunu Eyalet ordusu, Kapıkulu ordusu ve yardımcı kuvvetler olarak üçe ayırmak mümkündür. Eyalet askerleri başlıca topraklı ve tımarlı sipahi denilen süvariler ile yaya müsellem, azap ve Rumeli sınırında bulunan akıncılardan oluşmaktaydı. Eyalet ordusu askerlerinin tamamı Türklerden oluşmaktaydı ve büyük bir kısmı atlı birliklerden oluşurdu. Bu ordunun askerleri Osmanlı eyaletlerinde köylerde yaşarlar ve topraktan gelir elde ederek devletten maaş almazlardı.

Tımarlı Sipahiler: Osmanlı devleti toprak sistemi ile askeri sistemini birleştirmişti. Mülkiyeti devlete ait olan toprakların vergi geliri hizmet karşılığı askerlere ve devlet adamlarına verilirdi. Bu topraklara vergi gelirinden dolayı “Dirlik” toprakları denirdi. Dirlik toprakları vergi gelirine göre üç bölüme ayrılırdı. Bunlar; Has, Zeamet ve Tımar’dı. Has ve Zeamet sahipleri gelirlerinin beş bin akçesi ile kendileri geçinir, geriye kalan her beş bin akçe için bir atlı asker beslerlerdi. Tımar sahipleri ise , üç bin akçe ile kendileri geçinir, geriye kalan her üç bin akçe için bir atlı asker beslerlerdi. Tımarlı sipahilere Tımarları ömür boyu verilirdi. Kendileri ölürse bu hak çocuklarına geçerdi. Sipahiler barış döneminde köylerin güvenliğini sağlarlar. Yılda bir defa, mülkiyeti devlete ait olan toprakların, tımar denilen bölümünün kendilerine tahsis edilen vergi gelirini toplarlardı. Tımarlı sipahiler Osmanlı ordusunun klasik dönemde en kalabalık ordusunu oluştururdu.

Azaplar: Azap kelime anlamı olarak bekar, Erkek manasına gelir. Savaşlarda Yeniçerilerin ön safında savaşırlardı. Savaş başlayınca sağa ve sola çekilerek yeniçerilerin manevra kabiliyetlerini artırıyorlardı. En ön ....
Devamını görmek için lütfen giriş yapınız veya Üye Olunuz.

Geri
Henüz yorum yapılmamıştır.

Oylar:
Average members rating (out of 10) : Henüz Oylanmamış   
Votes: 0