osmanlı Teması
RSS
Siteye Giriş Favoriler
  • Büyük Tutkular Yeteneğinide Kendisi Yaratır.(Fatih Sultan Mehmed Han)
  • Davamız Kuru Bir Cihangirlik Davası Değildir Davamız Bilakis İslam Davasıdır(Ertuğrul Gazi)
  • Osmanlılar Kainat Tarihinin Gördüğü En Büyük İmparatorluklardan Birini Kurdular.
  • Osmanlı Başarısının İki Sebebi: Devlet Teşkilatında Mükemmellik Ve Askeri Teknikteki Üstünlük İdi.
  • Osmanlı Başarısının Asıl Sebebi: Adalet Düzenindeki Üstünlük Ve İnsaniliktir.
  • Osmanlı Bu Gün: Dünyanın Geri Kalan Devletleri Toplam Gücü Üzerinde Bir Kudrete Sahiptir.
2016-06-04 10:58

Dosyalar / Kitaplar / Osmanlı Yer Adları

Osmanlı Yer Adları

Osmanlı Yer Adları Tahir Sezen
Osmanlı Yer Adları Tahir Sezen
Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne intikal eden zengin arşiv mirası, bugün Başbakanlık Devlet
Arşivleri Genel Müdürlüğü’nde muhafaza edilmektedir. Osmanlı Devleti’nin dağılmasından sonra kırktan fazla
devlet ortaya çıkmıştır.
Arşivlerimizde yapılan araştırmalarda, özellikle Türkiye dışında yer alan eski Osmanlı toprakları üzerinde
kurulu idarî birimlerin (eyaletler, vilayetler, sancaklar, kaza ve nahiyeler) bugün adlarının ve statülerinin
değişmesinden dolayı haritalarda yerlerini tespit etmek mümkün olmamaktadır.
Araştırmacıların ve belge tasnifi yapan personelin çalışmalarını kolaylaştırmak üzere Genel Müdürlüğümüzde
görevli Tahir SEZEN tarafından “Osmanlı Yer Adları” adlı eser hazırlanmıştır.
Eserde geçen yer adları alfabetik sıra ile verilmiş, farklı yazılan yer adları da alfabetik sıra içerisinde ayrıca
gösterilmiştir. Kitabın sonunda ise “Elif-Bâ”ya göre hazırlanan İndeks konulmuştur.
İdarî birim niteliği bulunmayan ada, boğaz, geçit, kale, kasaba, köy gibi az sayıda bazı yerler de tarihî ve
stratejik önemine binaen kitaba dahil edilmiştir.
Yer adlarının eski harflerle yazılışında kaynak kitaplardaki imlâ esas alınmıştır.
Eserde çoğunlukla eski dönemlere ait bilgilere yer verildiğinden, mecburî olarak il, ilçe, bucak gibi yeni
terimler az kullanılmıştır.
Hazırlanan bu eserin, yer adları konusunda gelecekte yapılacak kapsamlı çalışmalara öncülük yapmasını diler,
eseri hazırlayan Sayın Tahir SEZEN’e teşekkür ederiz.

Download Osmanlı Yer Adları
Filesize: 3 MB 42 KB İndirilme:6
Download: Osmanlı Yer Adları
Geri
Benzer Konular
Henüz yorum yapılmamıştır.

Oylar:
Average members rating (out of 10) : Henüz Oylanmamış   
Votes: 0