osmanlı Teması
RSS
Siteye Giriş Favoriler
  • Büyük Tutkular Yeteneğinide Kendisi Yaratır.(Fatih Sultan Mehmed Han)
  • Davamız Kuru Bir Cihangirlik Davası Değildir Davamız Bilakis İslam Davasıdır(Ertuğrul Gazi)
  • Osmanlılar Kainat Tarihinin Gördüğü En Büyük İmparatorluklardan Birini Kurdular.
  • Osmanlı Başarısının İki Sebebi: Devlet Teşkilatında Mükemmellik Ve Askeri Teknikteki Üstünlük İdi.
  • Osmanlı Başarısının Asıl Sebebi: Adalet Düzenindeki Üstünlük Ve İnsaniliktir.
  • Osmanlı Bu Gün: Dünyanın Geri Kalan Devletleri Toplam Gücü Üzerinde Bir Kudrete Sahiptir.

Osmanlı Toplumunun Etnik Yapısı

Osmanlı Devleti günümüz Türkiye devletinin temelini oluşturan devlettir. Bu nedenle de tarihimizin, kültürümüzün, örf ve adetlerimizin temelini Osmanlı Devleti oluşturmuştur.
Osmanlı Devleti günümüz Türkiye ...
Osmanlı Devleti beylik olarak kurulmuştur ve sınırlarını genişletip güçlendikçe büyük bir devlet halini almıştır. Osmanlı Devleti kurulduğu ilk dönemlerde nüfusunda büyük bir oranda Türkmen halk vardı. Zaman geçtikçe ve fetihler daha sık olmaya başlayınca Slav, Bulgar, Rum, Ermeni, Arap, Romen ve Acem gibi bir çok toplum Osmanlı Devletinin bünyesine katılmaya başlamıştır.

Osmanlı Devleti kurulduğu günden itibaren gerek beylik döneminde gerekse devlete geçtiği dönemde adaletli ve hoşgörülü bir anlayışı kendisine politika haline getirmiştir. Osmanlı Devletinin yönetimde hoşgörü ve adaleti temel alması sayesinde bir çok etnik yapı uzun yıllar hatta asırlar boyunca Osmanlı Devletinin hakimiyeti altında kalmışlardır ve bununla birlikte OSmanlı Devleti, bünyesinde barındırdığı bir etnik grup olan Ermeniler için “millet-i sadıka” ifadesini kullanmıştır.

Osmanlı Devletini ve diğer bir çok devleti yakından etkileyen bir olay olan ....
Devamını görmek için lütfen giriş yapınız veya Üye Olunuz.

Geri
Henüz yorum yapılmamıştır.

Oylar:
Average members rating (out of 10) : Henüz Oylanmamış   
Votes: 0