osmanlı Teması
RSS
Siteye Giriş Favoriler
  • Büyük Tutkular Yeteneğinide Kendisi Yaratır.(Fatih Sultan Mehmed Han)
  • Davamız Kuru Bir Cihangirlik Davası Değildir Davamız Bilakis İslam Davasıdır(Ertuğrul Gazi)
  • Osmanlılar Kainat Tarihinin Gördüğü En Büyük İmparatorluklardan Birini Kurdular.
  • Osmanlı Başarısının İki Sebebi: Devlet Teşkilatında Mükemmellik Ve Askeri Teknikteki Üstünlük İdi.
  • Osmanlı Başarısının Asıl Sebebi: Adalet Düzenindeki Üstünlük Ve İnsaniliktir.
  • Osmanlı Bu Gün: Dünyanın Geri Kalan Devletleri Toplam Gücü Üzerinde Bir Kudrete Sahiptir.

Osmanlı Devletinde Devlet Politikalarını Belirleyen İlke Ne Olmuştur

Türkler, Anadolu topraklarına yerleşmeden evvel Anadolu kapılarına dayandıklarında, burada Müslümanlarla tanışmış ve onların kültürüyle etkileşime girmeye başlamışlardır.
Türkler, Anadolu topraklarına ye...
Türklerin inancı da İslam inancına çok yakın olduğundan dolayı Türkler, İslam dinini merak etmiş ve bu dine mensup kişilerle yakın ilişkiler kurmuşlardır. Zaman içerisinde, gök tanrı inancından daha sistemli ve anlamlı buldukları İslam dinine doğru Türk insanı arasında büyük bir geçiş başlamıştır. O yıllarda halk arasında yayılmaya başlayan İslam inancı, günümüze dek gelmiştir ve insanların hayatlarını şekillendirmektedir.Bir Türk devleti olan Osmanlı Devleti’nin de politikalarının oluşmasındaki en büyük etken, İslam dini olmuştur. Osmanlı, öncelikle İslamiyetin esaslarına göre yönetilen bir devlet olmuştur. O dönemde dini iyi anlayan ve yorumlayabilen, dini gerçekten yaşayabilen insanların sayısı çok fazla olduğu için de devlet, kısa zaman içerisinde büyük bir kudrete ulaşmıştır. Bu kudreti, hoşgörüyü, adaleti gören kişiler ise İslamiyete sıcak bakmaya başlamış ve bu sayede birçok insan Müslüman olmuştur.

Bu sebepten dolayı Osmanlı Devleti’nde devlet politikalarını belirleyen temel ilke, İslamiyeti....
Devamını görmek için lütfen giriş yapınız veya Üye Olunuz.

Geri
Henüz yorum yapılmamıştır.

Oylar:
Average members rating (out of 10) : Henüz Oylanmamış   
Votes: 0