osmanlı Teması
RSS
Siteye Giriş Favoriler
  • Büyük Tutkular Yeteneğinide Kendisi Yaratır.(Fatih Sultan Mehmed Han)
  • Davamız Kuru Bir Cihangirlik Davası Değildir Davamız Bilakis İslam Davasıdır(Ertuğrul Gazi)
  • Osmanlılar Kainat Tarihinin Gördüğü En Büyük İmparatorluklardan Birini Kurdular.
  • Osmanlı Başarısının İki Sebebi: Devlet Teşkilatında Mükemmellik Ve Askeri Teknikteki Üstünlük İdi.
  • Osmanlı Başarısının Asıl Sebebi: Adalet Düzenindeki Üstünlük Ve İnsaniliktir.
  • Osmanlı Bu Gün: Dünyanın Geri Kalan Devletleri Toplam Gücü Üzerinde Bir Kudrete Sahiptir.

Vahdettin milli mücadeleyi desteklemiş

Vahdettin milli mücadeleyi desteklemiş
Vahdettin milli mücadeleyi deste...
Son padişah Sultan Vahdettin’in Kurtuluş Savaşı öncesi milli mücadeleye yardım edip etmediği tartışması ortaya çıkan 90 yıllık bir belgeyle yeni bir boyut kazandı. Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr Ali Satan’ın yazdığı “İngiliz Yıllık Raporlarında Türkiye: 1921” adlı kitapta yayınlanan İngiliz raporu Sultan Vahdettin yönetimindeki İstanbul Hükümeti milli mücadeleyi silah ve cephane göndererek desteklediğini ortaya koydu. 1921’de Türkiye’de bulunan İngiliz Yüksek Komiseri Sir Horace Rumbold’un yazdığı rapora göre İstanbul hükümeti ve nazırlardan biri milli mücadele sırasında cepheye silah ve cephane tedarik ediyor. Bir başka konu ise İstanbul hükümetinin Yunanlılarla yürütülen mücadele de Ankara’dan yana tavır koyması. Raporu yazan Sir Rumbold, Sadrazam Tevfik Paşa ve Hariciye Nazırı İzzet Paşa’nın aksini iddia etmesine rağmen Ankara Hükümeti’yle doğrudan ilişkileri olduğunu da belirtiyor.Raporla birlikte ortaya çıkan bir diğer gerçek ise Türk-Yunan mücadelesinde tarafsız olduğunu söyleyen İngilizler’in aslında gizliden gizliye Yunanlıları desteklediğinin itiraf edilmesi. Ayrıca rapor 1921’de özellikle Güney Marmara’daki Müslüman nüfusu Anadolu’dan temizlemeye yönelik sistematik bir planın uygulandığını ve bunun Yunan Ordusu kontrolü altında bulunan Rum ve Ermeni çeteleri tarafından yapıldığını da dile getiriyor.

Geri
Henüz yorum yapılmamıştır.

Oylar:
Average members rating (out of 10) : Henüz Oylanmamış   
Votes: 0