osmanlı Teması
RSS
Siteye Giriş Favoriler
  • Büyük Tutkular Yeteneğinide Kendisi Yaratır.(Fatih Sultan Mehmed Han)
  • Davamız Kuru Bir Cihangirlik Davası Değildir Davamız Bilakis İslam Davasıdır(Ertuğrul Gazi)
  • Osmanlılar Kainat Tarihinin Gördüğü En Büyük İmparatorluklardan Birini Kurdular.
  • Osmanlı Başarısının İki Sebebi: Devlet Teşkilatında Mükemmellik Ve Askeri Teknikteki Üstünlük İdi.
  • Osmanlı Başarısının Asıl Sebebi: Adalet Düzenindeki Üstünlük Ve İnsaniliktir.
  • Osmanlı Bu Gün: Dünyanın Geri Kalan Devletleri Toplam Gücü Üzerinde Bir Kudrete Sahiptir.

Saray Mutfaklari

Saray Mutfaklari
Saray Mutfaklari

Saray mutfakları

Kalabalık bir maiyet halkı olan Osmanlı saraylarında mutfaklar,geniş bir sahayı işgal ederdi. Topkapı sarayınınikinci avlusuna girerken sağ tarafta tepeleri bacalı, 20 kubbeli mutfaklar yer almaktadır.
Sarayın mutfak dairesi II.Selim zamanında ve 1574 te yanmış ve bu yangında kiler dairesile, helvahanede muhafaza edilen nadir eşya ve Çin mamullerinden fağfurî takımlar da ziyan omuştu. Mimar Sinan, aynı saha üzerine bugünkü mutfakları bine aylemiştir.
Mutfaklar, yemek pişirilenyerlerinden başka helvahane, reçelhane, bakırhane, kalayhane gibi kısımlarla, iki mescidi, bir hamamı, ambarları, açşı oda ve koğuşlarını ihtiva etmektedir.
Fatih Sultan Mehmed` in 726 kişi bulunan sarayında, bir ayda 63 kantar bal, 544 tavuk, 28 mut pirinç, 61 kaz, 19 kıyye safran, 116 istiridye, 87 karides, 400 balık, 12 miskal misk, 10 kıyye biber, 11 kıyye zeytinyağ, 3 kıyye şinik pekmez, 84 kıyye eflâk tuzu, 13 kıyye nişasta, 51 kıyye şişe boza, 616 baş ve paça, 180 işkembe, 649 yumurta yenip içilirdi.
Osmanlı sarayının mevcudu, Fatihten sonra mütamediyen artmış, Topkapı sarayının bilhassa harem dairesi, ilâve binalarla, asma katlarla genişletilmişti.

....
Devamını görmek için lütfen giriş yapınız veya Üye Olunuz.

Geri
Henüz yorum yapılmamıştır.

Oylar:
Average members rating (out of 10) : Henüz Oylanmamış   
Votes: 0