osmanlı Teması
RSS
Siteye Giriş Favoriler
  • Büyük Tutkular Yeteneğinide Kendisi Yaratır.(Fatih Sultan Mehmed Han)
  • Davamız Kuru Bir Cihangirlik Davası Değildir Davamız Bilakis İslam Davasıdır(Ertuğrul Gazi)
  • Osmanlılar Kainat Tarihinin Gördüğü En Büyük İmparatorluklardan Birini Kurdular.
  • Osmanlı Başarısının İki Sebebi: Devlet Teşkilatında Mükemmellik Ve Askeri Teknikteki Üstünlük İdi.
  • Osmanlı Başarısının Asıl Sebebi: Adalet Düzenindeki Üstünlük Ve İnsaniliktir.
  • Osmanlı Bu Gün: Dünyanın Geri Kalan Devletleri Toplam Gücü Üzerinde Bir Kudrete Sahiptir.

Osmanlının En Büyük Düşmanı, Sir Alexader İsrael PARVUS

Doğduğunda ismi İsrail Lazareciç Gelfand konulan Marksist, teorisyen ve dönemin aktivistlerinden olan namı diyar Alexander Parvus.
Doğduğunda ismi İsrail Lazareciç...Parvus 8 Eylül 1867 tarihinde Yahudi bir ailenin çocuğu olarak, şu anda Belarus sınırları içinde olan, çoğunluğu Yahudilerden oluşan Berazino'da doğdu. Bugün Ukrayna sınırları içinde olan Odessa'da büyüyüp İlk ve ortaöğrenimini yine Odessa’da yaptı. Burada, Rusya-Polonya-Litvanya Genel Yahudi İşçi Birliği'ne katıldı. 1886’da İsviçre’ye gidip, başta Plehanov(pilehanov) olmak üzere sürgündeki Rus Marxistleri ile tanıştı ve Marxizm’den etkilendi. 1891’de Basel Üniversitesi’ndeki ekonomi politik öğrenimini bitirdi ve felsefe doktoru oldu. Avrupalı sosyalist çevrelerle ilişki kuran Parvus, Alman Sosyal Demokrat Partisi’ne girdi. Kari Kautsky’nin Stuttgart’ta yayımlamakta olduğu Neue Zeit (Yeni Zaman) adlı kuramsal dergide yazmaya başladı. Sonra Berlin’e giderek parti gazetesi Vorwarts’z (İleri) katıldı. Ancak 1893’te Alman polisi tarafından Berlin’den çıkarıldı. Parvus, Alman sosyalistlerinin düşünceleriyle uygulamaları arasında uyumsuzluk görüyordu. K.Kautsky ve E.Bernstein’ın başını çektiği grup sonradan Revizyonizm adını alacak görüşlerini yayarken Parvus bunlara şiddetle karşı çıktı. Bu düşüncelerini beğeniyle izleyen sürgündeki Rus Marxistleri Parvus’la ilişki kurdular. 1898’de Londra’da toplanan II.Enternasyonal Kongresi’ne Rus delegesi olarak katılan Parvus, 1900’de Münih’te Lenin’le tanıştı ve Rus siyasi mültecilerinin Alman Sosyal Demokratları’yla ilişki kurmalarını sağladı. İstanbul’daki etkinlikleri Parvus Efendi İstanbul’da geldikten kısa süre sonra İttihatçılar’la ilişki kurdu. İstanbul da yaklaşık beş yıl kalan Parvus Balkan Savaşı sırasında silah ticaretinden çok para kazanmıştır. Bu olanlarla birlikte Enver, Talat ve Cemal paşalar ile dost olmuş ve Jön Türklerin siyasi ve mali danışmanlığını yapmıştır. Tanin ve Jeune Turc gibi ittihatçı gazetelerde, Türk Yurdu ve Bilgi Mecmuası gibi Türkçü dergilerde Osmanlı Devleti’nin mali bağımlılığı ve kapitülasyonlar konusunda yazılar yazdı. Bu konuda bir de kitap yayımladı. Bu arada Balkan Savaşı sırasındaki Vagon ticareti yolsuzluğu, silah kaçakçılığı gibi olaylara adı karışan Parvus, Türkiye’de kaldığı sürede bir hayli servet edindi. Bir dünya savaşının yaklaştığı açıkça görülmeye başlayınca Osmanlı yöneticilerine Almanya yanında savaşa girmelerini öğütledi. Parvus, Çarlık Rusya’sını yıkacak tek güç olarak Almanya’yı görüyordu. Bu amaçla İstanbul’daki Alman Elçisi Wangenheim’la(vangınhaaım) da ilişki kurdu. Elçi Alman Dışişleri Bakanlığı’na Parvus’un kendileri için çok yararlı hizmetlerde bulunduğunu bildiriyordu. Parvus 1915 başlarında İstanbul’dan ayrılarak Stockholm’e gitti. Burada demir-çelik ve kömür ticaretine girişerek servetini daha da artırdı. Alman ve Rus sosyalistleri onunla bağlarını tümüyle kesmişlerdi. Eylül 1915’te Münih’te Die Glocke (Çan) adlı on beş günlük bir dergi çıkarmaya başlayarak Çarlık Rusya’sının yıkılmasına yönelik görüşlerini yaymaya çalıştı. Rusya’da Şubat 1917 Devrimi başlayınca, sürgündeki Rus sosyalistleriyle yeniden ilişki kurmaya çalıştı. Bir yandan da Alman Dışişleri Bakanlığı’nı ve genelkurmayını, Lenin ve arkadaşlarının Almanya üzerinden trenle Rusya’ya gönderilmesi konusunda ikna etti. Kaynaklar; 1- N.Özden, “Bir Sosyalist Tip: Parvus”, Türkiye Defteri, No:19, Mayıs 1975; M.Tunçay, Türkiye’ de Sol Akımlar, 1978; Z.A.B.Zeman-W.B.Scharlav, The Merchant of Revolution, 1965. 2- https://tr.wikipedia.org/wiki/Alexand... 3- Tunç Şatıroğlu 4- Son isminin Gelfant, Helfand, Helfant veya Helphand gibi değişik yazılışlarına rastlanır. 5- (Almanca) Scharlau, Winfried and Zeman, Zbynek A. Freibeuter der Revolution. Parvus-Helphand. Eine politische Biographie (Gebundene Ausgabe) Köln 1964 ASIN B0000BN7WQ (Alman-Rus-Türk Devrimci Sosyal Demokrat Parvus'un en önemli biyografisi) Ayrıca bkz. Zbynek Zeman, W.B. Scharlau Merchant of Revolution: Alexander Helphand, 1867-1924 Oxford University Press, 318 sayfa, 1965 ISBN 0192111620 ISBN 978-0192111623 6-Georgeon, François (1996). Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri Yusuf Akçura (1876-1935). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. ss. 69-70. ISBN 975-333-058-8. 7- (Almanca) Haenisch, Konrad Parvus : ein Blatt der Erinnerung. Berlin Verl. für Sozialwissenschaft, 1925

Geri
Henüz yorum yapılmamıştır.

Oylar:
Average members rating (out of 10) : Henüz Oylanmamış   
Votes: 0