osmanlı Teması
RSS
Siteye Giriş Favoriler
  • Büyük Tutkular Yeteneğinide Kendisi Yaratır.(Fatih Sultan Mehmed Han)
  • Davamız Kuru Bir Cihangirlik Davası Değildir Davamız Bilakis İslam Davasıdır(Ertuğrul Gazi)
  • Osmanlılar Kainat Tarihinin Gördüğü En Büyük İmparatorluklardan Birini Kurdular.
  • Osmanlı Başarısının İki Sebebi: Devlet Teşkilatında Mükemmellik Ve Askeri Teknikteki Üstünlük İdi.
  • Osmanlı Başarısının Asıl Sebebi: Adalet Düzenindeki Üstünlük Ve İnsaniliktir.
  • Osmanlı Bu Gün: Dünyanın Geri Kalan Devletleri Toplam Gücü Üzerinde Bir Kudrete Sahiptir.

2.Abdülhamid ve Göktürkçe

2.Abdülhamid ve Göktürkçe Osmanlı'da Latin Harflerine Geçilmesi
2.Abdülhamid ve Göktürkçe Osmanl...

Payitaht 41.bölüm Sultan 2. Abdulhamid Han zamanında Göktürkçe. Orhun Yazıtları Türklerin bilinen ilk alfabesi olan Göktürk Alfabesiyle 2.Göktürk Devleti zamanında yazılmış yazıtlardır. Orhun Abideleri ve yazısı, 1893 yılında Danimarkalı dil bilimci Wilhelm Thomsen tarafından, Rus Türkolog Vasili Radlof’un da yardımlarıyla çözülmüştür. Aynı yıl Danimarka Kraliyet Bilimler Akademisi’nde bilim dünyasına açıklanmıştır. Osmanlı Topraklarında ise Dönemin gazetelerinden İkdam’da bir köşe yazısında Necip Asım tarafından okucuya aktarılan bu bilgiler birkaç edebiyatçı dışında çok yoğun ilgi görmedi. 2. Abdülmamid’in de Göktürkçe üzerine çalışmalar yaptırdığı ve çalışmalarından ötürü az sayıda basılan Mecidiye Nişanı’ndan Thomsen’e armağan ettiği söylenir. Fakat Osmanlı Hükümdarı Sultan V. Mehmed Reşad , 20 Ekim 1915 tarihinde Danimarkalı dil âlimi Vilhelm Thomsen'i birinci dereceden Mecidi Nişanı ile ödüllendirmiştir. Bu yüksek Türklük şuuru taşıyan araştırmacıya , II. Abdülhamid'in imparatorluğu bir arada tutmak maksadıyla takib etmek mecburiyetini hissettiği İslamcılık politikası sonucu gecikmiş bir ödüldür. Türkiye'den binlerce kilometre uzakta eski Türk yurdunda Türklüğün şehadet parmakları olarak yükselen Orhun Abidelerini ilk okuyan âlime Osmanlı Padişahı tarafından Mecidi Nişanı verilmesi mühim bir hadisedir. Latin Harflere....
Devamını görmek için lütfen giriş yapınız veya Üye Olunuz.

Geri
Henüz yorum yapılmamıştır.

Oylar:
Average members rating (out of 10) : Henüz Oylanmamış   
Votes: 0