osmanlı Teması
RSS
Siteye Giriş Favoriler
  • Büyük Tutkular Yeteneğinide Kendisi Yaratır.(Fatih Sultan Mehmed Han)
  • Davamız Kuru Bir Cihangirlik Davası Değildir Davamız Bilakis İslam Davasıdır(Ertuğrul Gazi)
  • Osmanlılar Kainat Tarihinin Gördüğü En Büyük İmparatorluklardan Birini Kurdular.
  • Osmanlı Başarısının İki Sebebi: Devlet Teşkilatında Mükemmellik Ve Askeri Teknikteki Üstünlük İdi.
  • Osmanlı Başarısının Asıl Sebebi: Adalet Düzenindeki Üstünlük Ve İnsaniliktir.
  • Osmanlı Bu Gün: Dünyanın Geri Kalan Devletleri Toplam Gücü Üzerinde Bir Kudrete Sahiptir.

Saray Kabadayısı Fehim Paşa

Saray Kabadayısı Fehim Paşa'nın Hayatı ve LİNÇ Edilmesi !..
Saray Kabadayısı Fehim Paşa'nın ...

Sultan Abdülhamid Han'nin yaveri ve baş hafiyesi olan Fehim Paşa 1873 yılında İstanbul’da doğmuştur. Padişah’ın süt kardeşi ve çocukluk arkadaşı olan Esvapçıbaşı İsmet Bey'in oğludur. Bu nedenle sarayın ayrıcalıklarından ziyadesiyle yararlanmıştır. Harbiye'yi ise "zadegan" yani soylular sınıfında okuyarak 1894'te bitirdi. İki yıl sonra "kolağası" rütbesini aldı ve padişah yaveri oldu. Haberalma etkinliklerinde görevlendirildi, zamanla baş hafiyeliğe yükseldi. Hiçbir savaşa katılmamasına karşın 25 yaşında "paşa" ve otuzuna gelmeden "ferik" rütbesini aldı. Paşalık ünvanını ise öncelikle hafiye teşkilatının İstanbul ile yakın çevresindeki en önde gelen adamlarından olduğu için almıştır. Fehim Paşa, İstanbul’a bir zamanlar nam salmış “Onikiler” adlı çetenin de perde arkasındaki organizatörü olduğu iddia edilir. Bu yüzdende Sultan Abdülhamid döneminin kabadayı meşrepli paşalarından olmuştur. Sultan Abdülhamid’in uzun seneler baş hafiyeliğini yapmış olan Fehim Paşa, o dönemin en nefret edilen isimlerin ilk sırasında idi. Çetesi ile beraber menfaat ve para uğruna yapmadığı kötülük, bulaşmadığı belâ kalmamış, onbinlerce masumun canını yakmış, nice ocakları söndürmüş ve “Margaret” adındaki metresinin bir dediğini iki etmemek için rüşvet ve vurgunu günlük iş hâline getirmişti. Olayı planlayan Fehim Paşa, kabadayılarını silahlandırıyor, ....
Devamını görmek için lütfen giriş yapınız veya Üye Olunuz.

Geri
Henüz yorum yapılmamıştır.

Oylar:
Average members rating (out of 10) : Henüz Oylanmamış   
Votes: 0