osmanlı Teması
RSS
Siteye Giriş Favoriler
  • Büyük Tutkular Yeteneğinide Kendisi Yaratır.(Fatih Sultan Mehmed Han)
  • Davamız Kuru Bir Cihangirlik Davası Değildir Davamız Bilakis İslam Davasıdır(Ertuğrul Gazi)
  • Osmanlılar Kainat Tarihinin Gördüğü En Büyük İmparatorluklardan Birini Kurdular.
  • Osmanlı Başarısının İki Sebebi: Devlet Teşkilatında Mükemmellik Ve Askeri Teknikteki Üstünlük İdi.
  • Osmanlı Başarısının Asıl Sebebi: Adalet Düzenindeki Üstünlük Ve İnsaniliktir.
  • Osmanlı Bu Gün: Dünyanın Geri Kalan Devletleri Toplam Gücü Üzerinde Bir Kudrete Sahiptir.

Mehmed Cemaleddin Efendi

Mehmed Cemaleddin Efendi
Mehmed Cemaleddin Efendi
Mehmed Cemaleddin Efendi ( d. 28 Ekim 1890, Yıldız Sarayı- ö. 18 Kasım 1946, Beyrut, Lübnan), Osmanlı şehzadesi.

Sultan Abdülaziz'in torunudur.
Yaşamı

1890 yılında Yıldız Sarayı’nda dünyaya geldi. Babası, Sultan Abdülaziz'in oğlu Şehzade Mehmed Şevket Efendi, annesi Fatma Rûy-i Nâz Hanım Efendi 'dir.

Harbiye Mektebi'nin şehzadelere mahsus kısmını bitirdi. Tuğgeneralliğe kadar yükseldi. Milli Mücadele'nin hazırlık aşamasına katıldı

Türk Musikisi öğrendi. Ut ve Lavta çalardı. Türk musikisini himaye etmiş ve müzisyenlerle dostluk kurmuştur. Besteciliklede uğraşan şehzadenin “Müstear Sirto”'su günümüze ulaştı

Cemile Destâviz Hanım Efendi ile evliliğinden iki oğlu (Şehzade Mahmud Hüsameddin Efendi ve Şehzade Orhan Süleyman Saadeddin Efendi) oldu.

1924’teki sürgünde 6 ve 7 yaşlarındaki iki oğlu, hanımı ve annesiyle İstanbul'dan çıkarak Beyrut'a yerleşti .1846’da hayatını kaybetti. Mezarı, Beyrut'tadır.

Geri
Henüz yorum yapılmamıştır.

Oylar:
Average members rating (out of 10) : Henüz Oylanmamış   
Votes: 0