osmanlı Teması
RSS
Siteye Giriş Favoriler
  • Büyük Tutkular Yeteneğinide Kendisi Yaratır.(Fatih Sultan Mehmed Han)
  • Davamız Kuru Bir Cihangirlik Davası Değildir Davamız Bilakis İslam Davasıdır(Ertuğrul Gazi)
  • Osmanlılar Kainat Tarihinin Gördüğü En Büyük İmparatorluklardan Birini Kurdular.
  • Osmanlı Başarısının İki Sebebi: Devlet Teşkilatında Mükemmellik Ve Askeri Teknikteki Üstünlük İdi.
  • Osmanlı Başarısının Asıl Sebebi: Adalet Düzenindeki Üstünlük Ve İnsaniliktir.
  • Osmanlı Bu Gün: Dünyanın Geri Kalan Devletleri Toplam Gücü Üzerinde Bir Kudrete Sahiptir.

Osman Gazi nin Orhan Gazi ye vasiyeti

Osman Gazi Vasiyeti
Osman Gazi Vasiyeti
Âkıbet-i kâr budur herkese,
Bâd-ı fena pir ve civana ese
Azmi-bekâ eylersem ben bu dem,
Devlet-i ikbal ile ol muhterem!
Çünkü, senin gibi halef koymuşum,
Rihlet edersem bu cihândan ne gam,
Lîk vasiyyet ederim gûş kıl!
Gayri gam-ı denî ferâmûş kıl.
Dilerim ey sâhib-i ikbâl-câh!
İtmeyesin cânib-i zulme nigâh!
Adl ile bu âlemi âbâd kıl!
Resm-i cihâd ile beni şâd kıl!
Râh-ı cihâd içre edip fütûhat,
Memleket-i Rûm’da kıl adl-ü dâd!
Eyle riâyet ulemâya temâm.
Tâ ki bula, emr-i şerî’at nizâm!
Her nerede işidesin ehl-i ilm,
Göster ona rağbet-ü ikbâl ü hilm!
Asker ve mal ile gurur eyleme!
Şer’i şerif ehlini dûr eyleme!
Şer’dir mâyeşi şâhi ve bes!
Şera muhalif işe etme heves!
Matlabımız dîn-i Hudâdır bizim!
Mesleğimiz râh-ı Hudâdır bizim.
Yoksa kuru mihnet ve gavga değil,
Şâh-ı cihân olmaya dâva değil!
Nusret-i din oldu çû maksad bana,
maksadıma kasd yaraşır sana.
Âleme in’âmını âm ide gör.
Memleket emrini temâm ide gör!
Hıfz-ı re’âyâ çalış rûzü şeb!
Tâ ki karîn ola sana lutf-i Rab!
Günümüz Türkçesiyle

Allah-u Teâlâ’nın emirlerine muhalif bir iş işlemeyesin! Bilmediğini şeriat ulemâsından sorup anlayasın; iyice bilmeyince bir işe başlamayasın! Sana itaat edenleri hoş tutasın! Askerine inâmı (nimeti), ihsanı (ikramı) eksik etmeyesin ki, insan ihsânın kulcağızıdır Zâlim olma! Âlemi adâletle şenlendir ve cihadı terk etmeyerek beni şâd et! Nerede bir ilim ehli duyarsan ona rağbet, ikbâl (ilgi) ve yumuşaklık göster. Askerine ve malına gurur getirip müminlerden uzaklaşma. Bizim mesleğimiz Allah yolu ve ....
Devamını görmek için lütfen giriş yapınız veya Üye Olunuz.

Geri
Henüz yorum yapılmamıştır.

Oylar:
Average members rating (out of 10) : Henüz Oylanmamış   
Votes: 0
Sayfa İnfo
Ekleyen : Mete Han
Dosya : Osman Gazi nin Orhan Gazi ye vasiyeti
Eklenme : 2013-10-01 21:09
Yorumlar : (0)
Oylama :
Kaynak :
Konu Hakkında Soru Cevap
Reklam Alanı
Reklam Banner
Çevirim İçi
0 üye, 207 guest
Toplam=[207]