osmanlı Teması
RSS
Siteye Giriş Favoriler
  • Büyük Tutkular Yeteneğinide Kendisi Yaratır.(Fatih Sultan Mehmed Han)
  • Davamız Kuru Bir Cihangirlik Davası Değildir Davamız Bilakis İslam Davasıdır(Ertuğrul Gazi)
  • Osmanlılar Kainat Tarihinin Gördüğü En Büyük İmparatorluklardan Birini Kurdular.
  • Osmanlı Başarısının İki Sebebi: Devlet Teşkilatında Mükemmellik Ve Askeri Teknikteki Üstünlük İdi.
  • Osmanlı Başarısının Asıl Sebebi: Adalet Düzenindeki Üstünlük Ve İnsaniliktir.
  • Osmanlı Bu Gün: Dünyanın Geri Kalan Devletleri Toplam Gücü Üzerinde Bir Kudrete Sahiptir.

Donanma

Donanma
Donanma

Gel deniz yüzlerini kâfire teng eyleyelüm,Sayhâ-i top ile dem-beste vü deng eyleyelüm,Allah Allah diyü gülbang ile ceng eyleyelüm,Gel Donanma'ya gidüp azm-i fireng eyleyelüm..Şâh-ı gâzinün olupdur çü gazâ matlûbı,

Kâfire gönderelüm saikalarla tobı,

Çalalum Malta ile Baskana'ya aşubı,Gel Donanma'ya gidüp azm-i fireng eyleyelüm..Nehb ü gâretler ile Pulya'yı vîran idelüm,

Geçüp andan öte İspanya'yı tâlân idelüm,

Ceneviz memleketin hak ile yeksân idelüm,

Gel Donanma'ya gidüp azm-i fireng eyleyelüm..Allah Allah diyü engine donanma salalum,

Portukal memleketin Südde'ye varup alalum,

Feth ü nusretler olup tabl-ı beşaret çalalum,

Gel Donanma'ya gidüp azm-i fireng eyleyelüm..Kâfire gâret içün doğrılalı dümenler,

Gemiler forsa yüzer, dorıdadur yelkenler,Yelteyüp birbirini cûşiledir görenler,

Gel Donanma'ya gidüp azm-i fireng eyleyelüm..Nûh evin eyleyeli lütf-i Hüdâ meskenümüz,

Rüzgâr oldı muvâfık, dolıdur yelkenümüz,

Gâzîler bu yola cân ile tutup gerdenümüz,

Gel Donanma'ya gidüp azm-i fireng eyleyelüm..Şeş-cihata bu murabbâ salup âvâz-ı bülend,

Atdı nusretler ile kal'â-i efrence kemend,

Ey Yetîm ister isen olmağa bir şâh-levend,

Gel Donanma'ya gidüp azm-i fireng eyleyelüm..

Geri
Henüz yorum yapılmamıştır.

Oylar:
Average members rating (out of 10) : Henüz Oylanmamış   
Votes: 0