osmanlı Teması
RSS
Siteye Giriş Favoriler
  • Büyük Tutkular Yeteneğinide Kendisi Yaratır.(Fatih Sultan Mehmed Han)
  • Davamız Kuru Bir Cihangirlik Davası Değildir Davamız Bilakis İslam Davasıdır(Ertuğrul Gazi)
  • Osmanlılar Kainat Tarihinin Gördüğü En Büyük İmparatorluklardan Birini Kurdular.
  • Osmanlı Başarısının İki Sebebi: Devlet Teşkilatında Mükemmellik Ve Askeri Teknikteki Üstünlük İdi.
  • Osmanlı Başarısının Asıl Sebebi: Adalet Düzenindeki Üstünlük Ve İnsaniliktir.
  • Osmanlı Bu Gün: Dünyanın Geri Kalan Devletleri Toplam Gücü Üzerinde Bir Kudrete Sahiptir.

Fermanlar

Fermanlar
Fermanlar

Osmanlı Bürokrasisinin tek belge üzerinden işleyişini gösteren muhtelif kalemlerde muamele görmüş iki arzuhal

Muhtelif kalemlerde bürokratik işleyişi gösteren başka bir arzuhal

Muhtelif kalemlerde muamele görmüş bir beraat

III. Selim'in, Fransız elçisi tercümanının cizye, rüsum ve vergiler için rencide edilmemesine dair bir fermanı.

Bergama nahiyesinde Mehmed Naili oğlu İbrahim'e verilen zeamet beratı.

Kavanin-i Örfiyye-i Osmani'den "Fasl-ı evvel sahib-i timar ahvalin..." beyan eden dört sahife.

Ayasofya vakfı ile ilgili bir ferman

Budin Eyaleti Kanunnamesi

Musul Sancağı Kanunnamesi

Geri
Benzer Konular
Henüz yorum yapılmamıştır.

Oylar:
Average members rating (out of 10) : Henüz Oylanmamış   
Votes: 0