osmanlı Teması
RSS
Siteye Giriş Favoriler
  • Büyük Tutkular Yeteneğinide Kendisi Yaratır.(Fatih Sultan Mehmed Han)
  • Davamız Kuru Bir Cihangirlik Davası Değildir Davamız Bilakis İslam Davasıdır(Ertuğrul Gazi)
  • Osmanlılar Kainat Tarihinin Gördüğü En Büyük İmparatorluklardan Birini Kurdular.
  • Osmanlı Başarısının İki Sebebi: Devlet Teşkilatında Mükemmellik Ve Askeri Teknikteki Üstünlük İdi.
  • Osmanlı Başarısının Asıl Sebebi: Adalet Düzenindeki Üstünlük Ve İnsaniliktir.
  • Osmanlı Bu Gün: Dünyanın Geri Kalan Devletleri Toplam Gücü Üzerinde Bir Kudrete Sahiptir.

Turahan Bey

Turahan Bey ve Turahanlılar olarak adlandırılan soyu, özellikle Mora akınlarında kendini göstermiş bir ailedir. İsimleri bazen yanlış olarak Turhan ve Turhanlı diye anılır.
Turahan Bey ve Turahanlılar olar...
Türk Turahan diye tanınan Turahan Bey'in babası Yıldırım Bayezid zamanında Üsküp beyi olan Paşa Yiğit'tir. Ailenin kökeni Manisa'dır. Turahan Bey Tesalya'da sancak beyi ve akıncı komutanı olarak görev yapmış; Korent kıstağı na birkaç kez hücum ederek oradaki surları tahrip etmişti.

1443'de Macar kralı I. Ulászló'nun komutası altındaki Haçlı ordusuna karşı uygulanacak strateji padişahın huzurunda görüşülürken, Turahan Bey'in ihtiyata ve düşmanı yormaya dayalı teklifine karşı, Evrenosoğlu İsa Bey'in savunma savaşı teklifi kabul edilmiştir. Bunun üzerine, Osmanlı ordusu, Morova, İzladi ve Yalvaç muharebelerinde mağlup olmuştur. Kış münasebetiyle çekilmekte olan düşmanı takiple görevlendirilen Kasım Paşa'nın maiyetinde bulunan Turahan Bey'in yinelediği ikazlara karşılık, Kasım Paşa'nın tedbirsiz hareket ederek bir mağlubiyete daha sebep olmasıyla, Kasım Paşa padişaha bu halin Turahan Bey'in kendisine yardım etmemesinden ileri geldiğini beyan etmiş, II. Murat da Turahan Bey'i Tofcad'da Bedeviçardak denilen kale burcuna hapsetmiştir. Fakat Varna muharebesi arifesinde akıncıların padişaha ricasıyla affedilip, savaş alanında gösterdiği başarılardan sonra da kendisine tekrar Mora akıncı beyliği verilmiştir (1444). Bu tarihten sonra Turahan Bey ve oğulları Mora'ya çok sayıda akın düzenlemişlerdir. II. Murat, Mora hakkında Turahan Bey'den malumat aldıktan sonra 1446'da bizzat gelerek Korent kıstağını zaptetmiş ve buradaki surları da yıktırarak, Turahan Bey'e Mora içerilerine akınlar yapma ve despotları vergiye bağlama yolun açmıştır.

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u ....
Devamını görmek için lütfen giriş yapınız veya Üye Olunuz.

Geri
Benzer Konular
Henüz yorum yapılmamıştır.

Oylar:
Average members rating (out of 10) : Henüz Oylanmamış   
Votes: 0