osmanlı Teması
RSS
Siteye Giriş Favoriler
  • Büyük Tutkular Yeteneğinide Kendisi Yaratır.(Fatih Sultan Mehmed Han)
  • Davamız Kuru Bir Cihangirlik Davası Değildir Davamız Bilakis İslam Davasıdır(Ertuğrul Gazi)
  • Osmanlılar Kainat Tarihinin Gördüğü En Büyük İmparatorluklardan Birini Kurdular.
  • Osmanlı Başarısının İki Sebebi: Devlet Teşkilatında Mükemmellik Ve Askeri Teknikteki Üstünlük İdi.
  • Osmanlı Başarısının Asıl Sebebi: Adalet Düzenindeki Üstünlük Ve İnsaniliktir.
  • Osmanlı Bu Gün: Dünyanın Geri Kalan Devletleri Toplam Gücü Üzerinde Bir Kudrete Sahiptir.

Osmanlı Beyliği Nasıl Büyük Bir Devlet Haline Gelmiştir

Osmanlı Devleti, bir Türk boyu olan Kayı boyuncan gelme bir devlettir.
Osmanlı Devleti, bir Türk boyu o...
Var olmaya başladığı ilk dönemlerde OSmanlı Devleti varlığını bir süre Osmanlı Beyliği olarak sürdürmüştür. Ancak Osmanlı Beyliği kısa sürede tüm dünyaya ismini duyuran büyük bir devlet haline gelmiştir. Bu yazımızda Osmanlı Beyliği nasıl büyük bir devlet haline gelmiştir kısaca sizlere açıklayacağız.

Osmanlı Beyliğinin Kısa Sürede Gelişmesinin Nedenleri:

Osmanlı Beyliği uç bölgede kurulmuştur ve dolayısıyla da Bizans İmapatorluğu ile sınırı olduğundan dolayı Moğol istilasından uzak kalıyordu.
Osmanlı Beyliği devlet halien geldikten sonra tek elden yönetilmiştir ve topraklar haneden üyeleri arasından paylaşılmadığından dolayı merkezi yönetim ile yönetim güçlü tutulmuştur.
Osmanlı Beyliğinin fetihlere çıkabilmesi için gerekli duyduğu tüm kuvvet ve askeri güç Osmanlı Beyliği’nin elinde mevcuttu.
Osmanlılar beylik döneminden itibaren güçlü bir ordu için çalışmışlardır ve nitekim güçlü bir ordu kurmayı başarmışlardır.
Osmanlı Beyliği uyguladığı iskan yani yerleşme siyasetinde büyük bir başarı sağlamıştır ve böylece Bizans topraklarını da Türkleştirmiştir.
Osmanlı Beyliği var olduğu ilk dönemlerde Anadolu’da bulunan beylikler arasında meydana gelen çatışmalara ve mücadelelere girmemiştir.
Osmanlı Beyliği, Bizans İmaparatorluğuna karşı gaza ve cihad anlayışını benimsemiştir ve diğer ülkeler tarafından da desteklenmiştir.
OSmanlı Beyliği, fethederek elde ettiği topraklarda yaşayan insanların özellikle dinlerine hoşgörülü yaklamıştır ve böylece fethedilen topraklarda isyan çıkmasını önlemiştir.
Son olarak da Osmanlı Beyliğinde tahta çıkan ilk padişahların yetenekli, eğitimli ve kendisini geliştirmiş kişiler olması da beyliğin devlet olma sürecini hızlandırmıştır.

Geri
Henüz yorum yapılmamıştır.

Oylar:
Average members rating (out of 10) : Henüz Oylanmamış   
Votes: 0