osmanlı Teması
RSS
Siteye Giriş Favoriler
  • Büyük Tutkular Yeteneğinide Kendisi Yaratır.(Fatih Sultan Mehmed Han)
  • Davamız Kuru Bir Cihangirlik Davası Değildir Davamız Bilakis İslam Davasıdır(Ertuğrul Gazi)
  • Osmanlılar Kainat Tarihinin Gördüğü En Büyük İmparatorluklardan Birini Kurdular.
  • Osmanlı Başarısının İki Sebebi: Devlet Teşkilatında Mükemmellik Ve Askeri Teknikteki Üstünlük İdi.
  • Osmanlı Başarısının Asıl Sebebi: Adalet Düzenindeki Üstünlük Ve İnsaniliktir.
  • Osmanlı Bu Gün: Dünyanın Geri Kalan Devletleri Toplam Gücü Üzerinde Bir Kudrete Sahiptir.

Hollanda ile 400 yıllık dostluk belgelendi

Hollanda ile 400 yıllık dostluk belgelendi
Hollanda ile 400 yıllık dostluk ...
Türkiye ile Hollanda'nın diplomatik ve ticari ilişkilere başlamasının yıldönümünde tarihi bir belge gün yüzüne çıktı. Tarihçi Dr. Ramazan Balcı'nın yorumladığı belge, Hollandalılara ticaret iznini Osmanlı Devleti'nin verdiğini gösterdi. Balcı, Hollandalıların bu sayede büyük rahatlık gördüğünü dile getiriyor.Hollanda ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 400. yıldönümü, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu etkinlikler kapsamında ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı. 1612 tarihli belgeye göre; Hollandalılara ticaret iznini Osmanlı Devleti vermiş. Sultan I. Ahmet'in Hollanda'ya verdiği fermanda şu ifadeler yer alıyor: "Hollandalılar da Fransızlar gibi ihlâs ve sadakatlerini sunduklarından bütün istedikleri kabul edilmiş ve onların da pamuk, pamuk ipliği, balmumu ve deri almalarına müsaade edilmiştir. Hollandalılardan dostane ilişkilere zarar verecek bir hareket sadır olmadığı müddetçe bu tarafta da gerek deniz yoluyla gelen gemilerindeki adamlarına ve mallarına asla bir ferd müdahalede bulunmayıp kendi hallerinde ticaretleriyle meşgul olmalarına mani olunmasın." Belgede ayrıca; Hollandalıların savaş vilayetlerinin gemilerinde bulunan Müslüman esirleri aileleriyle birlikte kurtarmalarının ilişki için önemli olduğu vurgulanıyor. Hollanda'nın Osmanlı'ya ait gemilere ve insanlara uzun bir zamandan beri saldırıda bulunmadıkları belirtilerek ticaret izni verilmesinin uygun olduğu anlatılıyor. Tarihçi Dr. Ramazan Balcı, söz konusu politika ile ilgili olarak, "Kapitülasyonlar Osmanlı'nın dinî özgürlüklere saygısının bir göstergesidir. Yabancılara kendi dinî inançları doğrultusunda yargılanma hakkı vermiştir" diyor. Kapitülasyonların ticaret yollarını kontrol etmek için verildiğini dile getiren Balcı, bu siyasetin Osmanlı topraklarından transit geçen mallardan vergi almak için düşünülmüş bir uygulama olduğunu hatırlatıyor. Kapitülasyonların dostluk ve barış anlaşmaları kurmanın etkin bir yolu olduğuna işaret eden Balcı, "Öte yandan kapitülasyonlar, Osmanlı'nın Batı ittifakını parçalamak için yürüttüğü ince bir diplomasinin ürünüdür" şeklinde konuşuyor.

Ramazan Balcı, Hollandalıların da bu kapitülasyonlar sayesinde büyük rahatlık gördüğünü kaydediyor. Balcı ayrıca, Osmanlı'nın Mısır Hıdivi Mehmet Ali Paşa isyanı sonrasında İngilizlerle yapılmak zorunda kalınan 1838 ticaret antlaşmasına kadar kapitülasyon siyasetinin büyük ölçüde devletin yararına olarak başarı ile uygulanan bir serbest ticaret siyaseti olduğunu belirtiyor. Balcı sözlerini şöyle tamamlıyor: "Böylece Osmanlı topraklarından transit geçen ve ülkeden ihraç edilen mallardan vergi alarak hazineye büyük çapta gelir sağlanmıştır. Osmanlıların kendi emniyet ve çıkarlarını korumak amacıyla Batılı devletleri birbirlerine karşı kullanmak ve yeri geldiğinde bu devletlerin kendisine karşı saldırmalarını önlemek istemiştir."

belge
belge
Geri
Henüz yorum yapılmamıştır.

Oylar:
Average members rating (out of 10) : Henüz Oylanmamış   
Votes: 0